Khách sạn Phúc Lâm – Đà Nẵng

TÊN CÔNG TRÌNH     : Khách sạn Phúc Lâm

LOẠI CÔNG TRÌNH   : Khách sạn

ĐỊA ĐIỂM                    : Đà Nẵng

NĂM                            : 2018

CHỦ ĐẦU TƯ             : Anh Lâm

Khách sạn Phúc Lâm
Khách sạn Phúc Lâm
Khách sạn Phúc Lâm Đà Nẵng
Khách sạn Phúc Lâm Đà Nẵng
Phúc Lâm
Phúc Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *